İŞVERENİN İŞÇİYE HAKARETİ TEK TARAFLI HAKLI FESİH...
Fatih Sırlı Hukukcu

Fatih Sırlı Hukukcu

İŞVERENİN İŞÇİYE HAKARETİ TEK TARAFLI HAKLI FESİH NEDENİDİR

30 Kasım 2016 - 13:48

 

İŞVERENİN İŞÇİYE HAKARETİ TEK TARAFLI HAKLI FESİH NEDENİDİR

 

Çalışma hayatında maalesef işçiler pek çok kez işverenleri tarafından olumsuz söz ve davranışlara maruz kalmaktadır. Bunu Mobing (İşçiye Psikolojik Taciz, zorlama, yıldırma) olarak da adlandırabiliriz. İşte maalesef bu gibi durumlarla karşılaşan birçok işçi, bu olumsuz fiillere karşı haklarını bilememekte ve sessiz kalmaktadır. Bu hak aramama ve sessiz kalış karşısında bir kısım işverenler daha da ileri gitmekte ve bu olumsuz davranışları devamlılık haline getirmektedir.

 

Yukarıda belirtilen bu durumlar karşısında işçi arkadaşların tabi ki yasal yönden birçok hakları bulunmaktadır. İşçinin bu hak arama yolları içerisinde en önemli hak arama yolu İş Kanunu kapsamında bulunan haklardır.

 

Yürürlükte bulunan 4857 sayılı İş Kanunu işverene karşı daha çok işçiyi korumaktadır.

Konuya ilişkin düzenleme 4857 s. İş Kanununun 24.maddesinde ele alınmıştır. Özellikle 24/II-b maddesinde bu husus vurgulanmıştır. Buna göre; “ İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa ” iş sözleşmesinin süresinin bitiminden önce ya da öncesinde herhangi bir fesih bildiriminde bulunmaksızın derhal feshedebilir. Maddenin ilgili kısmından görüldüğü üzere, söz konusu sözler işçinin ailesi üyelerinden birine karşı söylenmiş olsa da işçiye fesih hakkı verir. İşçi, bu durumda diğer şartları da sağlamak şartıyla(en az bir yıl çalışma vb.) kıdem tazminatına da hak kazanır. Bunun yanında işçi, uğradığı hakaret fiili nedeniyle ayrıca manevi tazminat talebinde de bulunabilir.

İlgili sözler Türk Ceza Kanunu açısından suç teşkil ediyorsa işçi ayrıca ilgili kişi/kişiler hakkında suç duyurusunda da bulunabilir.

 

Peki ilgili sözlerin haklı fesih hakkı verecek nitelik taşıması için TCK. kapsamında suç olarak sayılması gerekli midir?

Suç niteliği taşıması zorunluluğu söz konusu değildir. İlgili sözler suç sayılmasa da işçiye haklı fesih hakkı verir.

Yargıtay 9. H.D.`nin konuya ilişkin vermiş olduğu kararda; “4857 sayılı İş Kanununun 24 /II-b maddesinde, işverenin işçiye veya aile üyelerinden birine hakaret etmesi, sövme fiilini işlemesi, sarkıntılıkta bulunması, işçiye İş K. 24/II-b maddesi uyarınca haklı fesih imkanı verir. Şeref ve namusa dokunacak söz ve davranışlar fiilinin işveren veya işveren vekili tarafından gerçekleştirilmiş olması fark doğurmaz. Bu eylemlerin Türk Ceza Kanununa göre suç teşkil etmesi de şart değildir. ” denilmiştir( 2008/11819 E. , 2005/32509 K. sayılı ve 01.12.2009 tarihli kararı). Görüldüğü üzere ilgili sözlerin TCK anlamında suç niteliği taşımasının gerekmediği Yargıtay tarafında da açıkça vurgulanmıştır.

 

Yine ilgili Yargıtay kararında ilgili olumsuz söz ve davranışların işveren ya da işveren vekili (Müdür, Şef,Amir vs.) tarafından gerçekleştirilmesinin fark yaratmayacağı ve işçiye haklı sebeple fesih hakkı vereceği açıkça belirtilmiştir.

İş Kanununun 2 inci maddesinde işveren vekilinin tanımı yapılmıştır. Buna göre; “İşveren adına hareket eden ve işin, işyerinin ve işletmenin yönetiminde görev alan kimselere işveren vekili denir. ” denilmiştir. Yine ilgili tanımın devamında işveren vekilinin, işçilere karşı tutum ve davranışlarından işverenin doğrudan sorumlu olacağı belirtilmiştir.

Bu doğrultuda Yargıtay 9. H.D.`nin vermiş olduğu kararda; “İşyeri müdürünün neredeyse her gün yaptığı toplantılarda baskı ve hakaret içeren konuşmalar yaptığı, bordroya yansıtılmayan ücret teklif edildiği davacı tanıklarınca açıklanmış, tanık Erkan da bu nedenle kendisinin ayrıldığını beyan etmiştir. Bu durumda iş akdinin 4857 sayılı Yasanın 24/II-b maddesi uyarınca davacı tarafından haklı olarak feshedildiğinin kabulü gerekir. ” denilmiştir

(2007/26159 E. , 2008/33763 K. sayılı ve 16.12.2008 tarihli kararı).

 

Bu yazı 2578 defa okunmuştur .

YORUMLAR

  • 0 Yorum
Henüz Yorum Eklenmemiştir.İlk yorum yapan siz olun..

Son Yazılar