Kayıt dışı istihdamda yüzde 20’lik düşüş

Bu yıl 16.sı kutlanacak Sosyal Güvenlik Haftası nedeniyle bir basın toplantısı düzenleyen Köroğlu, kurumu herkese ve her kesime tanıtmak, insanlarda sosyal güvenlik bilincinin oluşmasına katkı sağlamak amacıyla bir dizi etkinlik gerçekleştireceklerini belirtti.

Köroğlu, özellikle pandemi döneminde Türkiye’nin ne kadar güçlü bir sosyal güvenlik sistemi olduğunu tüm Dünyaya kanıtladıklarını ifade ederek “Biliyoruz ki güçlü bir Sosyal Güvenlik Kurumu güçlü bir Türkiye demektir. Pandemi döneminde de hiçbir vatandaşımızın mağdur olmaması ve hizmetlerimizin aksamaması için İl Müdürlüklerimizde tüm çalışma arkadaşlarımız mesai mevhumu gözetmeksizin çalışmıştır. Salgın sürecinde hiçbir vatandaşımız sağlıktan faydalanamama, tedavi olamama ya da ilaç alamama gibi bir sorunla karşılaşmadı. Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu” dedi.

“GSS yüzde 99.5’e ulaştı”

2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının (GSS) yüzde 99,5’e ulaştığını dile getiren Necmi Köroğlu şöyle devam etti: “2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2022 yılı için 150,12 TL’dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS içinde olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar.”

Bu yılın teması kayıt dışı ile mücadele

Bu senenin temasının kayıt dışı istihdamla mücadele olduğunu hatırlatan Köroğlu “Hafta içinde bu yılın ana teması olan kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesi konusunda farkındalık oluşturmak istiyoruz. Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır.”

Kayıt dışı istihdam yüzde 30’lara düşürüldü

Necmi Köroğlu, cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirerek yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranını yüzde 30’lara düşürdüklerini dile getirerek “Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımına dayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçi uygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimiz projeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır. Sosyal Güvenlik Reformunun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik vererek bu süreçte yüzde 50’lerde olan kayıt dışı istihdam oranı bugün yüzde 30’lara kadar düşmüştür” dedi.

Sosyal Güvenlik Haftasının tüm ülkeye kutlu olmasını dileyen Köroğlu “Yapacağımız etkinliklerin sosyal güvenlik bilinci ve anlayışının yaygınlaştırılmasına katkı sağlamasını diliyoruz” dedi.

- Sakarya’dan Haber, Sakarya Gündemi bölümünde yayınlandı
https://www.sakaryadanhaber.com/haber/10345754/kayit-disi-istihdamda-yuzde-20lik-dusus