HENDEK İÇİN KİŞİSEL PULLAR

NOSTALJİK PULLAR

HENDEKIN TANITIMI IÇIN BASILAN KIŞISEL PULLAR HENDEK BELEDIYE BAŞKANI TURGUT BABAOĞLUNA TESLIM EDILDI.

PTTnin Türk pulculuğuna yeni bir boyut getirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla başlattığı kişisel pul uygulaması kapsamında Hendek Belediyesi tarafından ilçe tanıtımına yönelik kişisel pul yaptırıldı.  PTT Sakarya Başmüdürlüğü tarafından hazırlatılan Hendek Pulları Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğluna teslim edildi.

POSTA GÖNDERILERINDE 1940LI YILLARA AIT HENDEK FOTOĞRAFI Sakarya PTT Başmüdürlüğü Pazarlama ve Satış Müdürü Vesile Topuzun Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğluna ziyareti sırasında yapılan anlaşma ile Hendek Belediyesine kişisel pullar basıldı. Topuz tarafından Başkan Babaoğluna teslim edilen pullarda Hendekin siyah beyaz 1940lı yıllara ait Hendek Meydanından fotoğraflar yeralıyor. Hendek Belediyesinin Hendek kişisel pulları ile yapacağı Hendek yazan pullarla ilçenin tanıtımına bir katkı daha sağlayacak.

Sakarya PTT Başmüdürlüğü Pazarlama ve Satış Müdürü Vesile Topuz ve Pazarlama ve Satış görevlisi Ümit Sarıoğlu Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlunu ziyaret ederek Hendek Belediyesi kişisel pullarını Başkan Babaoğluna teslim etti.

Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu Hendek Belediyesi postalarımızı Hendek yazan kişisel pullarımız ile yapacağız. Pullarımızda Hendekin 1940lı yıllara ait Hendek Meydanından fotoğraflar yer alıyor. İlçemizin tanıtımına katkı sağlayacak olan pullarımız kurum ve kuruluşlara yapılan gönderilerde kullanılacak diyerek pulları teslim eden Sakarya PTT Başmüdürlüğü Pazarlama ve Satış Müdürü Vesile Topuza teşekkür etti.

- Sakarya’dan Haber, Yaşam bölümünde yayınlandı
https://www.sakaryadanhaber.com/haber/2579908/hendek-icin-kisisel-pullar