Kıyamet alâmetleri bunlar herhal...

Aydın Birinci
Aydın Birinci

Çoktandır görmediğim bir esnaf ağabeyim Öğleden sonra ziyaretime geldi.. Özledim seni dedi...

Sohbetin başında,Yaş oldu 72 dedi...
Hayattan bir beklentim yok artık... Bizim sülâle 80 yaşına kadar yaşıyor dedi...

Şunun şurasında 8 yılım var yaşayacak.. Tabiki Allah cc bilir diye de ekledi...

Biz kalan ömrümüzü 8 yıl varsayarsak, kimsenin kalbini kırmaya değmeyeceğini görürüz.. Delimiyim ben, neden 5-10 sene sonra öleceğimi bildiğim halde kalp kırayım...

70'inden sonra hayattan bir beklentin kalmıyor Aydın dedi...

Torun torba büyümüş, evlâtlar evlenip barklanmış...Ne isteyebilirim sağlıktan başka bu yaştan sonra ben...

Hem bak bu Virüs ne hale getirdi bizi...

En sevdiğin insana sarılamıyorsun..
Hasta olsa ziyaretine gidemiyorsun..

Yanına gidip hâl hatır soramıyorsun... 50 yıllık Eşinden kaçıyorsun.. Evlâdının yanına gidemiyorsun...

Sana bir şey diyeyim mi Aydıncığım?

De abi...

Bu Virüs var ya bu virüs... Eee...
Bu virüs vallahi Kanserden beter...

Nasıl yani?

Adam kanser olur gidersin yanına geçmiş olsun dersin helâlleşirsin..

Ölürse cenazesine gidersin üzerine bir kürek toprak atarsın...

Ulan bu virüs öylemi be...

Ne dirisine ne ölüsüne gidemiyorsun insanların...

Son söz olarak bende dedim ki;

Bu yaşananlar Kıyamet alâmeti olsa gerek değerli ağabeyim...

Neydi kıyamet alâmetleri hatırlayalım...

-İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi, sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması, zinanın alenî hale gelmesi, köle kadının efendisini doğurması...(Yeni nesil annelerin evlâtlarının kölesi olması)

-Çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması, zekât verilecek kimse bulunamayacak kadar servetin çoğalması...

-Aynı davayı güden iki büyük topluluğun birbiriyle savaşması, adam öldürme olaylarının ve fitnelerin fazlalaşması...

-Elli kadına bir erkek düşecek şekilde kadın nüfusunun artması, müslümanların kıldan ayakkabı giyen, küçük gözlü ve geniş yüzlü insan gruplarıyla savaşması...

-insanların hayatlarından bıkarak ölülere gıpta etmesi...

-Allah’ın elçisi olduğunu iddia eden otuza yakın yalancı deccâlin türemesi, yeryüzünde Allah veya lâ ilâhe illallah diyen bir kimsenin kalmaması...

-Gece ile gündüzün birbirine eşit hale gelip kopuş zamanının yakınlaşması...

-Ye’cûc ve Me’cûc Seddi’nin açılması, (Suriye’de bulunan) Busrâ’daki develerin boyunlarını aydınlatacak bir ateşin Hicaz bölgesinden çıkması...

-Depremlerin sıklaşması, güneşin batıdan doğması, dâbbetü’l-arzın zuhur etmesi, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında kara parçalarının batması...(Buhari)

Şimdi bütün bu alâmetlerin bir çoğunun gerçekleştiğini görüyorsunuz değilmi?

Allah cc hepimize imân ve kur'an ile dolu bir yaşam ve ölüm nasip etsin....Amin

- Sakarya’dan Haber, Aydın Birinci tarafından kaleme alındı
https://www.sakaryadanhaber.com/makale/7787448/aydin-birinci/kiyamet-alametleri-bunlar-herhal